create your own website

Záchranári o.z.

záchranári

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 53 983 858
Sídlo: Bobrovec 732, 032 21 Bobrovec, okres L.Mikuláš
Registračné číslo: VVS/1-900/90-62049
Registrový úrad: Ministerstvo Vnútra SR
Cieľ činnosti: záchranárske

Podpora a rozvoj dobrovoľnej angažovanosti smerujúcej k zložkám integrovaného záchranného systému. 

Podpora a rozvoj vzdelávania v oblasti poskytovania prvej pomoci. 

Podpora a rozvoj horolezectva a iných individuálnych športov. 

Popularizácia horolezectva a podobných individuálnych športov v rámci širokej verejnosti a celkové zvyšovanie povedomia o týchto športoch. 

Podpora a rozvoj lyžovania a iných individuálnych športov. 

Popularizácia lyžovania a podobných individuálnych športov v rámci širokej verejnosti a celkové zvyšovanie povedomia o týchto športoch. 

Podpora priaznivcov a rozvoj vodných športov, vrátane plávania, potápania a iných podobných športov. 

Podpora priaznivcov a rozvoj vodných športov, vrátane wakeboardingu, wakesurfingu, kitesurfingu, SUP pádlovania, kitingu a iných vodných športov. 

Popularizácia vodných športov v rámci širokej verejnosti a celkové zvyšovanie povedomia o týchto športoch. 

Podpora a rozvoj telesného zdravia a osobnosti jednotlivcov, podpora a rozvoj športových voľnočasových aktivít a celkovej telesnej a duševnej kondície a zdravého životného štýlu. 

Podpora a rozvoj telesného zdravia a osobnosti jednotlivcov, podpora a rozvoj športových voľnočasových aktivít a celkovej telesnej a duševnej kondície a zdravého živostného štýlu. 

Podpora a rozvoj športových a pohybových aktivít osôb všetkých vekových kategórií, vrátane dospelých a seniorov s dôrazom na aktívne trávenie voľného času. 

Podpora a rozvoj športových a pohybových aktivít detí a mládeže s dôrazom na aktívne a zmysluplné trávenie voľného času. 

Podpora a rozvoj športu všeobecne, a to ako amatérskeho tak aj profesionálneho, na regionálnej, národnej ale aj medzinárodnej úrovni. 

Podpora výstavby športovísk, ihrísk, štadiónov, plavární, telocviční, tréningových centier a iných miest určených pre realizáciu rôznych druhov športov, 

Podpora zdravotnej asistenčnej služby. 

Pomoc pri pátraní po nezvestných osobách na základe dobrovoľnosti, bezodplatne a po dohode s príslušnými orgánmi . 

Pomoc pri záchrannej činnosti na základe dobrovoľnosti, bezodplatne a po dohode s príslušnými orgánmi .

Kontakt:

Záchranári o.z.
Bobrovec 732
032 21 Bobrovec
IČO: 53 983 858

mob: 0911 020 155
mail: info@zachranari-oz.sk

Partneri:

Slovak Rescue s.r.o.
GDPR